Meldplicht datalekken

BY IN Geen categorie NO COMMENTS YET

Meldplicht datalekken 2015 Wat is een datalek en wanneer moet ik melding doen? Wanneer technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen niet hebben gefunctioneerd, dient u hiervan melding te doen. Persoonsgegevens zijn dan blootgesteld aan een aanmerkelijke kans op onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of onrechtmatige wijziging van, of een niet geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Het moet gaan

CONTINUE READING …