Bericht van Promedico over Uzipas gebruik:

BY IN Geen categorie NO COMMENTS YET

Geachte Promedico-ASP gebruiker,
In december berichtten we u al over de aankomende veranderingen aan de manier waarop Promedico ASP communiceert met de UZI-pas. Zoals we toen al aangaven zijn we in deze afhankelijk van de voortgang van het project wat door VZVZ en AET wordt uitgevoerd. Hoe het staat met de voortgang van dat project en van de aanpassingen aan Promedico-ASP, leest u in deze nieuwsbrief.
Het goede nieuws is dat de aanpassingen aan Promedico-ASP zijn afgerond. We zullen deze release echter op dit moment nog niet naar productie brengen. Reden hiervoor is dat aan de kant van VZVZ en AET de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.
Het laatste nieuws is dat de planning van het project bij VZVZ en AET voorziet in een verwachte productiedatum eind april. We hebben bij VZVZ en AET aangegeven dat dit wat ons betreft te laat is en dat onze UZI-pas gebruikers hierdoor in problemen komen. We blijven druk uitoefenen om dat project zo snel mogelijk af te ronden.
We hebben op dit moment geen reden om aan te nemen dat FireFox v53 vertraagd is. We gaan er dus vanuit dat vanaf begin maart, het werken met de UZI-pas niet meer kan in FireFox. Wanneer u gebruik maakt van FireFox en de UZI-pas, zal dat na deze update niet meer werken.
We hebben hiervoor slechts één alternatief. U zult voor het werken met de UZI-pas moeten overstappen op Internet Explorer. Als u nu al gebruikt maakt van een UZI-pas heeft u de daarvoor benodigde software al op uw computer beschikbaar. Daaraan hoeft u dus geen veranderingen aan te brengen. Voor het inloggen in Promedico ASP moet u deze (tijdelijk) opstarten met behulp van de Internet Explorer.
Ons advies in deze is om er voor te zorgen dat u Internet Explorer, liefst versie 11, tot uw beschikking heeft. Promedico-ASP wordt getest met deze browser en deze browser wordt volledig door ons ondersteund. Voor hulp hierbij kunt u zich wenden tot uw ICT leverancier.
Met vriendelijke groet,
Onno Minderaa
Product Owner Promedico-ASP

Comments are closed.